Нашата история

История на църквата

2016

За втори помощник-пастор е назначен Ивайло Иванов. Над 200 членове и приятели на църквата отбелязват 20г от създаването й. Работата с младежите се поема от Веселин и Сашка Евгениеви.

2013

Започват редовни интернет излъчвания на богослуженията и църквата се отваря за много души по целия свят.

2012

За младежки лидери са назначени Емануил Спасов и Ивайло Иванов.

2011

Стартира се програма за седмично библейско обучение по домовете. Под координацията на Иванка Христова, се откриват няколко групи в предградията на Чикаго.

2010

С нарастване на нуждата от повече помощници, се ръкополагат две дяконски семейства – Валентин и Яна Петрови, Звезделин и Красимира Спасови.

2009

Към църквата се основават българско училище и детска градина с директор Хриска Перфанова.

2008

Владимир Георгиев поема ръководството на църква „Нов Живот“ като главен пастор. Закупува се съседен имот: паркинг с къща – пастирско жилище и младежки център за нарастващите нужди на църквата.

2007

Стартират се систематизирани библейски уроци в неделя сутрин. Посещенията на неделните богослужения нарастват до над сто души.

2006

Започват седмични младежки събирания и такива за възрастни.

2005

Към пасторския екип се присъединява и Владимир Георгиев, който поема библейското обучение.

Контакти/Местоположение

Телефон: (630) 217-7544
Телефон: (847) 630-5546
Имейл адрес: info@bgnewlife.org

Календар/Събития
bg_BGBG