Неделно училище

Място, където децата учат за любовта на Бог и как лично да Го поканят в живота си!

В неделя сутрин, Неделното училище “Нов живот” предлага програма – “Пътека Прес”, започваща в 11:00 часа. Това е една динамична учебна програма, която в продължение на повече от 90 години предоставя ресурси за обучение на учителите и духовно развитие на учениците. Учебният план на “Нов Живот” е базиран на Библията, с център – Христос, и е подходящ за деца от 3 до 12 годишна възраст. Учебната програма обхваща историческите книги от Стария завет, от живота на Христос, и уроците от Деяния и Откровение. Всяка седмица децата се обучават върху пасаж от Писанието, съобразно съответните им възрастови нива. Този метод дава възможност на учителите да достигнат до учениците по най-възприемчив и достъпен начин и да им помогнат да приложат Божията истина в ежедневния си живот.

Нашата цел

Основната ни цел е да помагаме на родителите да обучават децата си в Божиите пътища. Ние предоставяме на родителите възможност да се отпуснат и да се насладят на Божието слово по време на нашите служби, докато децата им също се потапят в Божието слово. Нашите преподаватели са доброволци, добре оборудвани и обучени да провеждат уроци, които включват визуални помощни средства, стихове, и сценки на различни теми.

Контакти/Местоположение

Телефон: (630) 217-7544
Телефон: (847) 630-5546
Имейл адрес: info@bgnewlife.org

Календар/Събития
bg_BGBG