Младежи

Целта на тази група е да изучава Божието слово по достъпен начин, за да изгражда вярата и христянските ценности на нашите младежи.

“Как ще очисти младежът пътя си? Като <му> дава внимание според Твоето слово.” Псалми 119:9
“Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.” Първо Йоаново 2:14

Събираме се: всяка Събота 18:00-20:30ч.

Контакти/Местоположение

Телефон: (630) 217-7544
Телефон: (847) 630-5546
Имейл адрес: info@bgnewlife.org

Календар/Събития
bg_BGBG