В какво вярваме

Вяра

Ние вярваме!

 • В буквалното Божествено вдъхновение на Библията.
 • В един Бог, винаги съществуващ в три личности, a именно: Отец, Син и Святия Дух.
 • Че Исус Христос е единородният Син на Отец, заченат от Святия Дух и роден от Дева Мария. Че Исус беше разпънат, погребан и възкръсна от мъртвите. Че Той беше възнесен до Небето и днес стои отдясно на Отец, като Ходатай (Застъпник).
 • Че всички са грешни и недостойни за Cлавата Божия, и че покаянието е акт, който Бог изисква от всички и е необходимо за прощението на греховете.
 • Че оправданието, новорождението и обновяването се изработват чрез вяра в Кръвта на Исуса Христа.
 • В освещението, вследствие на новорождението, чрез вяра в кръвта на Христа; чрез Словото и чрез Святия Дух.
 • Че Святостта е Божият стандарт на живот за Неговите хора.
 • В кръщението със Святия Дух, в следствие на чисто сърце.
 • В говоренето на чужди езици, както Духът дава способност като основното доказателство за кръщение в Святия Дух.
 • Във водното кръщение чрез потапяне и че всички, които се покайват, трябва да бъдат кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух.
 • Че има Божествено изцеление за всички в Изкуплението.
 • В Господната вечеря и умиването на нозете на светиите.
 • Във второто пришествие на Исус: да възкреси починалите праведни и да грабне живите светии в облаците, за да Го посрещнат във въздуха; за да управлява на Земята за 1000 години.
 • В телесното възкресение; вечен живот за праведните и вечно наказание за нечестивите.
Контакти/Местоположение

Телефон: (630) 217-7544
Телефон: (847) 630-5546
Имейл адрес: info@bgnewlife.org

Календар/Събития
bg_BGBG