Защо Мойсей?


Проповед от 24-ти март, 2019 г. Веселин Евгениев