Когато трохите са достатъчно


Проповед от 22 Април, 2018 г. пастор Владимир Георгиев