Поливащият с вода


Проповед от 10-ти февруари, 2019 г. пастор Владимир Георгиев