Надписът на твоята стена


Проповед от 21 Януари, 2018 г. пастор Владимир Георгиев