Денят на малките неща


Проповед от 19 Август, 2018 г. пастор Владимир Георгиев