Писмо от един умиращ


Проповед от 11 Февруари, 2018 г. пастор Владимир Георгиев