От другата страна на стената


Проповед от 31 декември, 2017 г. пастор Владимир Георгиев

Другата история

Проповед от пастор Владимир Георгиев, 18-ти декември 2016 г.