Премахване на препятствията


Проповед от 08 Юли, 2018 г. пастор Владимир Георгиев