Разпознаване на греха


Проповед от 10-ти март, 2019 г. пастор Владимир Георгиев