Изтръгнати от огъня


Проповед от 3-ти март, 2019 г. пастор Владимир Георгиев