Повече от победители

Проповед от пастор Владимир Георгиев, 12-ти февруари 2017 г.