Поставен между стълбовете


Проповед от 17-ти февруари, 2019 г. пастор Владимир Георгиев