Да искаш невъзможното


Проповед от 24 декември, 2017 г. пастор Владимир Георгиев