Пътят до целувката


Проповед от 4 март, 2018 г. пастор Владимир Георгиев