Дрехата на любовта


Проповед от 3 декември, 2017 г. пастор Владимир Георгиев