Easter Egg Hunt

What is Easter for me

New Picture

Какво е за мен Великден

Христос Воскресе!

„Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна”(Лука-24:5-6)

Великден е ден за радост!

Радостта от победата на живота над смъртта. И точно с този поздрав „Радвайте се! “възкръсналият Исус приветства учениците си.

С този поздрав трябва да се поздравяваме и ние,днес,защото Христос умря за нас на кръста  и възкръсна, за да живеем аз и ти !

Разгледахме темата за Великден с учениците от училище „Нов Живот”. Попитахме ги какво представлява за тях този празник и как го празнуват. Всички отговориха, че тогава празнуваме Възкресението на нашия Господ Исус Христос. Неговата кръв се е проляла, за да ни дадае опрощение на греховете и спасение.

Смъртта Му на кръста поставя началото на нов Завет между Бога и всички, които приемат Исус за Господ и Спасител.  Тези, които се покаят и обърнат към Бога чрез вяра в Христос, ще получат прошка. Прошката е необходима, защото сме съгрешили и съгрешаваме и разрушаваме  взаимоотношенията си с Бога и подлежим на осъждане. Тя е средството, чрез което се възстановява връзката ни с Твореца. Но  за да има прошка, трябва да има покаяние, вяра и изповядване на греховете. Божественото опрощение е постоянна потребност за хората, за да можем да поддържаме спасителните си взаимоотношения с Господа.

Великден е най-хубавият християнски празник! Той, като че ли ни кара да погледнем на света с по-добри очи и да открием, че красивото и доброто могат да присъстват в живота ни и са част от самите нас.

Нека всички да празнуваме Възкресението на нашия Исус Христос и  да Благодарим за това, че Той се е жертвал за нашите грехове, за да не погине нито един, който вярва в Него, но за да  има вечен живот!

Христос Воскресе! …….::Наистина Воскресе!!!

Елена Стояновска

Българско училище „Нов Живот”

The Redemption – Easter Play 2010

redemption1Easter dramatization – The Redemption
Performed at Bulgarian Evangelical Church of God “New Life” – Chicago

EASTER CELEBRATION

jesus-cross1Passion Week

Central Communion Service – April 16 — Thursday 7:00PM

Good Friday Service – April 17 — Friday 7:00PM

Easter Service – April 19 – Sunday 10:30AM