Камъни в короната


Проповед от 26 ноември, 2017 г. пастор Владимир Георгиев