Специално докосване


Проповед от 10 декември, 2017 г. пастор Владимир Георгиев