Егоизмът в нас


Проповед от 29 октомври, 2017 г. пастор Ивайло Иванов