Петдесятница – Shavuot


Проповед от 27 Май, 2018 г. дякон Звезделин Спасов