Отворено небе


Проповед от 25 Февруари, 2018 г. пастор Станимир Танев