От другата страна на стената


Проповед от 31 декември, 2017 г. пастор Владимир Георгиев