Писано е още


Проповед от 05 Август, 2018 г. пастор Владимир Георгиев