Имам още много неща да ви кажа


Проповед от 20 Май, 2018 г. пастор Владимир Георгиев