Горещи пари


Проповед от 3 Юни, 2018 г. пастор Владимир Георгиев