Създаде и звездите


Проповед от 23-ти септември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев