Да излезеш от лабиринта

Проповед от пастор Владимир Георгиев, 18-ти юли 2017 г.