Оправи леглото си


Проповед от 15 Юли, 2018 г. пастор Владимир Георгиев