Bulgarian Youth Conference in Chicago – Enter the Fire of God

11.11.11

Какво: X: Training Day [11.11.11]

Къде:   Българска Евангелска Божия Църква, Чикаго

Адрес: 1480 Oakton St, Des Plaines, IL 60018

Телефон: (630) 217-7544, (847) 630-5546

Гост говорители: д-р Доний и Катрин Донев

ПРОГРАМА:

11/11/2011      19:00   Откриване и богослужение: Влез в Божия огън!

11/12/2011      10:00   Посланието на Кръст и ерата на интернет

12:00   Обяд

14:00   Психология на интернет взаимоотношенията

16:00   MySpace или ChristSpace: Християнски характер в един постмодерен свят

19:00   Служба-концерт

11/13/2011      10:30   Неделна Служба – сборно младежко хваление

What: X: Training Day [11.11.11]

Where: New Life Bulgarian Evangelical Church, Chicago

1480 E Oakton Street

Cell: (630) 217-7544, (847) 630-5546

Guest Speakers: Dr. Dony & Kathryn Donev

Program:

11/11/2011      19:00   Special Service – “Enter the Fire of God ”

11/12/2011      10:00   The Message of the Cross in the Internet

12:00   Lunch

14:00   Psychology of the Internet

16:00   MySpace or ChristSpace: Christian Character in a Postmodern World

19:00   Worship service

11/13/2011      10:30   Sunday Service – youth worship