Programs

bg_school_logo

>Faculty >Registration >Gallery

Да съхраним своите български корени!

Скъпи родители, заедно с вас ние живеещите  в Америка сме изправени пред трудната задача да съхраним българското начало, да защитим българският си корен и традиции.
България не е само географско понятие. Тя е образование, култура, история, обичаи, нрави, музика, песни и танци т. е. тя е цяла  духовна мощ, съчетана и скроена от единството на българския език.
Нашата цел е да запазим българското начало във всяко българско дете тук в Америка, да дадем повече знания за родния български език и българските традиции, чиито корени се крият в героичното минало на българския народ.
Има нещо магическо и всесилно в българското слово. То не е изгубило нито за миг своето развитие, дори и през трудните времена на робства и посегателства. И в най-мрачните исторически периоди за България езикът е този, който ни е спасявал и обединявал. И сега тук в Америка той ни прави да се чувстваме емигрантите обединени, принадлежни към една Родина – България. С него ние българите боравим най-сигурно и умело, независимо от това още колко чужди езици знаем или си служим с тях.
Скъпи родители, инвестицията в образованието на вашите деца по български език е най-мъдрата инвестиция. Тя не е единствено и само инвестиция направена от отделна личност, от отделно семейство в полза на поколението си. Това е инвестиция в една цяла нация, от която до голяма степен зависи и бъдещето на държавите.
Нека помогнем на нашите деца да станат съпричастни към богатото културно наследство на България, да се вълнуват, когато чуят името  на Родината ни, да научат за героичното минало на българския народ, връзките ни с който са здрави и трябва да бъдат запазени.
Изворът на знания е огледало за всяко дете, което ще разкрие нови моменти от историята на България, ще го докосне до необятната красота на българската природа ще го потопи в звуците, бликащи от мелодичната българска реч.
Каузата ни е обща –  ПРОСВЕЩЕНИЕ!!!!!!!!!

Ако искате детето ви да знае български език, започнете сега!

Какво са децата? – Децата са бъдещето на една нация
С тази фраза сме свикнали толкова много,че тя дори не ни впечатлява , и я приемаме за нещо нормално. Но забравяме нещо много важно – децата са дар от Бога. Той ни ги дарява, за да ги отгледаме и възпитаме в правилният път.
Замисляме ли се, че инвестирайки днес в децата  си ние осигуряваме не само тяхното бъдеще, а и своето бъдеще и бъдещето на цялото Човечество. Затова по-ценна инвестиция  от тази няма.
За каква инвестиция става въпрос? – вероятно питате вие.
Всяка добра дума, всяка усмивка, всяко внимание, всеки добър  пример, които даваме на детето си днес е инвестиция за бъдещето- неговото и нашето, като негови родители.

Цели на обучението:

•Вашето дете да научи български език писмено и говоримо.
•Заниманията му по български език да са в система, за да има резултат.
•Да се запознае с българската художествена литература, българските приказки, пословици, поговорки, гатанки.
•Да познава българската култура, традиции, обичаи и празници
•Да знае историческото минало на България
•Да познава България, нейните красоти и забележителности

Програмата ни включва:

Изучавани предмети:
•Български език – Формиране на комуникативно-речеви и писмени умения.
•Литература – Четене,  анализ и осмисляне на литературното  произведение.
Извънкласно четене – Разширява детския кръгозор.
•Роден край – Знания за човека и заобикалящата го среда.
•История на България- Запознава с исторически ни корени.
•География  на България – Местоположение,забележителности,полезни изкопаеми на  България.

Учебни седмици: 37

Учебните занятия:
•Провеждат  се  всяка  събота от 9:00 АМ.
•Учебно разписание по класове.

Учениците ползват Коледна и Великденска ваканция.

Сертификати:
•Удостоверение за завършен клас.
•Свидетелство за завършен начален етап на основното образование.
•Свидетелство за основно образование.
•Удостоверенията  се признават в България, подписват и подпечатват от посланника във Вашингтон.

Обучението  се провежда от учители професионалисти по съответните предмети.

Защо е важно предучилищното възпитание?

Детето се нуждае от детска cреда, както цветето се нуждае от поливане. Чрез развитието си в тази среда, то се чувства по-спокойно и по-уверено в собствените си действия. То разменя и обогатява цвоя  опит с децата от  своята възраст и получава така нужните му умения и навици за общуване.
Първите предучилищни години  на матерния му език са важни за неговото израстване, защото полагат основите на успешното му формиране по-късно като личност. По – късно то не ще се чувства самотно, дошло от никъде и без корени. Формират се качествата: самостоятелност , инициативност, концентрация и съпричастност към конкретна нация.
В националната  общност се създават по-добри условия за развитие на положително отношение към повече неща в заобикалящата ни действителност. Децата могат да се радват на  своето детство, когато са заедно и го споделят.

Предучилищна подготовка за деца от 3 до 7годишна възраст:
•Чрез слушане на подходящи български приказки, песнички  детето  играе,  пее, твори и научава ,обогатява българския си език .
•Тази група помага на  децата да поддържат  добро ниво на български език или да научат езика,  за тези, при  които комуникацията в дома им не е изцяло на български език.
•Чрез игрови подходи и методи децата научават, развиват и обогатяват говоримо и се подготвят за писменото усвояване на български език.
•Запознават се с  България, нейните красоти, творчество, корени.
•Децата слушат детски песнички на български език,  пеят,  разказват, играят.
•Запознават се с други деца, общуват с тях  и правят приятелства.

Обучение:
•4 часа всяка седмица;
•Квалифицирани и мотивирани специалисти;
•Пoмагала и материали, необходими за учебно-възпитателния процес.

Предучилищната група предлага:
•Добра материална база;
•Балансиран режим, съобразен с възрастовите потребности на децата;
•Общуване  изцяло в българска среда;
•При нас вашите деца получават нежност, топлина, грижа и приятелства.

Образователни програми:
Зная корените си
•Роден език и реч – обогатяване и разширяване на езиковата култура.

Мисля бързо и съм пръв
•Математика – Pазвитие на логическо и комбинативно мислене, гъвкавост и съобразителност, наблюдателност, памет, внимание.

Детски свят
•Запознаване с природата и обществото.
•Изграждане на отношение към българската история, култура и корени.

Нека да играем
•Дидактични, спортни и развлекателни игри;
•Трениране на сила, бързина и координация;
•Формиране на умения за самоизява и общуване.

Детето твори
•В благоприятна  за него атмосфера;
•Благотворна среда в присъствие на връсниците му ;
•Взаимопомощ – семейството и училище;
•Възможности за развитие на познавателния и творчески потенциал на детето.