Отвъд очевидното


Проповед от 30-ти септември, 2018 г. пастор Владимир Владимиров