На една ръка разстояние


Проповед от 10 Юни, 2018 г. пастор Владимир Георгиев