Затвори вратата зад себе си


Проповед от 04 Ноември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев