Училище в гората


Представление на куклен театър “Захарно Петле”