Christmas Candlelight Worship Service

Рождествена Служба, 24-ти декември 2014