Защото Бог е казал така


Проповед от 9-ти септември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев