Единство на тялото Христово чрез любов, смирение, святост и силата на Святия Дух


Проповед от 13-ти януари, 2019 г. Пламен Нецов

Къде си седнал?


Проповед от 6-ти януари, 2019 г. пастор Владимир Георгиев

Ново начало (Обновление)


Проповед от 30-ти декември, 2018 г. пастор Христо Христов

Една звезда от многото. Да намериш Христос в Рождество.


Проповед от 23-ти декември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев

Княз на мира


Проповед от 23-ти декември, 2018 г. пастор Станимир Танев

Ходене в свръхестественото


Проповед от 16-ти декември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев

Отключване на свръхестественото


Проповед от 9-ти декември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев

Отвори очите ми


Проповед от 02-ри Декември, 2018 г. пастор Ангел Тотев

Защо да ходя на църква


Проповед от 25-ти ноември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев

Момент на прелом


Проповед от 18-ти Ноември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев