Богослужение – Български Евангелски Църкви


Богослужение от 19 Април, 2019 г.

Новата заповед


Проповед от 18 Април, 2019 г. пастор Владимир Георгиев

Великденски Служби – 2019

Завършване на попрището


Проповед от 14 Април, 2019 г. пастор Робърт Грин

Празната стая


Проповед от 07 Април, 2019 г. пастор Владимир Георгиев

Откриване и виждане


Проповед от 31-ви март, 2019 г. пастор Владимир Георгиев

Защо Мойсей?


Проповед от 24-ти март, 2019 г. Веселин Евгениев

New Life Church Retreat Schedule

Разпознаване на греха


Проповед от 10-ти март, 2019 г. пастор Владимир Георгиев

Изтръгнати от огъня


Проповед от 3-ти март, 2019 г. пастор Владимир Георгиев