Горелката и ревността към Бога


Проповед от 01 Юли, 2018 г. пастор Станимир Танев