Битките преди битката


Проповед от 17 Юни, 2018 г. пастор Владимир Георгиев