Сред вълците


Проповед от 17-ти март, 2019 г. пастор Владимир Георгиев