Всичко, от което имаш нужда, е Христос


Проповед от 29 Април, 2018 г. Веселин Евгениев