Ходене в свръхестественото


Проповед от 16-ти декември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев