Следващото нещо за мен


Проповед от 07 Юли, 2019 г. пастор Владимир Георгиев