Силата на Неговото Възкресение


Проповед от 21 Април, 2019 г. пастор Владимир Георгиев