Отключване на свръхестественото


Проповед от 9-ти декември, 2018 г. пастор Владимир Георгиев